piątek, 19 lutego 2016

Prowadzenie domowego budżetu - łatwiejsze niż myślisz

Budżet, mimo że większości kojarzy się z prowadzeniem rozliczeń na poziomie państwowym,
nie jest niczym skomplikowanym, o ile skorzysta się z kilku porad. Prowadzenie budżetu domowego to nic innego, jak przygotowanie zestawienia przychodów i wydatków i nieustanne pilnowanie, aby kwota wydatków nie przekroczyła przychodów. Wydaje się to proste, ale w praktyce wiele milionów Polaków ma nadal z tym problem. Widać to po ilości nie spłaconych zobowiązań finansowych oraz rodzin, które mają problemy z dopięciem budżetu do czasu kolejnej wypłaty środków.

W czym prowadzić budżet domowy?


Do prowadzenia budżetu można wykorzystać specjalne programy i aplikacje, dostępne także w wersjach bezpłatnych. W niektórych bankach takie zestawienie powstaje w oparciu o wpływy na rachunek oraz najczęściej realizowane wydatki i jest dostępne w ramach usług bankowości elektronicznej . Można także stworzyć własny arkusz kalkulacyjny, w którym będą zapisywane wszystkie przychody oraz notowane wszystkie wydatki. Poczciwy Excel sprawdzi się w tej roli bardzo dobrze, gdyż zawiera niezbędne formuły. Przydatne do wykorzystania automatycznych obliczeniach i dodawaniu kwot.

Najpierw opłać rachunki a nadwyżki wpłać na rachunek oszczędnościowy


Przygotowując własny budżet warto pamiętać, że po otrzymaniu wynagrodzenia należy opłacić wszystkie rachunki oraz zapewnić środki na spłatę kredytu, karty kredytowej i innych zobowiązań o charakterze finansowym. Można tego dokonać od razu, można również zdeponować środki na rachunku oszczędnościowym czy lokacie i dokonać spłaty kredytów w terminie wskazanym przez bank. Po opłaceniu rachunków należy również przelać wybraną przez siebie kwotę w ramach oszczędności. Oczywiście jej wysokość powinna być dostosowana do naszych możliwości finansowych, zazwyczaj są to kwoty rzędu 5-10% dochodu. Sami doradcy finansowi zalecają, aby oszczędności były przelewane na specjalne rachunki bezpośrednio po otrzymaniu wynagrodzenia, bowiem w ten sposób wypracowujemy nawyk oszczędzania.

Zbieraj paragony i spisuj wydatki


Pozostałe pieniądze należy podzielić na wydatki na zakup żywności, środków czystości oraz na wydatki niezaplanowane. W budżecie należy również uwzględnić wydatki ponoszone z myślą o rozrywce (może to być zakup książek, płyt, ale również bilety do kina czy teatru). Analogiczne kategorie wydatków powinny się pojawić w prowadzonym rozliczeniu. Prowadzenie budżetu domowego można rozpocząć od dokładnego zapisywania wszystkich wydatków, ponoszonych w ciągu miesiąca. Pozwoli to na oszacowanie rodzaju wydatków oraz ich wysokości, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do ograniczenia tych wydatków, które nadmiernie obciążają budżet domowy. Na tej podstawie można także dokonać korekty w budżecie na kolejny miesiąc, jeśli część wydatków jest powtarzalna i przekracza procentowo ustalone wartości.

1 komentarz: