niedziela, 29 marca 2015

Pozytywne perspektywy dla rynku kredytów gotówkowych

Na europejskim rynku finansowym Europejski Bank Centralny rozpoczął program luzowania ilościowego.
W kraju Rada Polityki Pieniężnej obcięła niedawno stopy procentowe do najniższego poziomu w historii. Podstawowa stopa referencyjna spadła do poziomu 1,5 procent. Możemy przyjąć do wiadomości fakt ze nadchodzą bardzo dobre czasy dla kredytobiorców.


Złote czasy dla zaciągających zobowiązania?


Jeżeli przyjrzymy się wyżej opisanym faktom z bliska łatwo jest wysnuć tezę iż nadchodzą bardzo dobre czasy dla osób świeżo zaciągających zobowiązania. Tego samego nie mogą oczywiście powiedzieć oszczędzający na lokatach i kontach oszczędnościowych. Oprocentowanie depozytów jest bardzo niskie, ale nadal pozwala zarabiać jeżeli zwrócimy uwagę iż mamy do czynienia z deflacją. Wróćmy jednak do potencjalnych kredytobiorców. Spadek oprocentowania objął oczywiście także marze bankowe w przypadku pożyczek i kredytów bankowych. Pierwsze jaskółki zmian widać już w kalkulatorach pożyczek gotówkowych, gzie zaczął spadać łączny koszt kredytu i wysokość rat. Najtańszy kredyt gotówkowy stał się dostępny także dla mniej zarabiających Polaków i nie musimy sięgać po „chwilówki”.

Przedsiębiorstwa wybierają kredyty bankowe


Na rynku długu w Polsce wyraźnie widać kierunek zmian, jakie maja obecnie miejsce. Małe i średnie firmy zdecydowanie bardziej wola posiłkować się kredytami bankowymi niż obligacjami korporacyjnymi. Przemawia za tym faktem zdecydowanie niższy koszt takiego długu. Banki maja obecnie krótkoterminową nadpłynność, wiec mogą sobie pozwolić na niskie Spready. Emitenci i odbiorcy obligacji korporacyjnych z kolei musza się zmierzyć nie tylko z wyższym spreadem, ale także ryzykiem dla tego typu papierów.

Papiery korporacyjne nadal poszukiwane


Pomimo chwilowych trudności dla rynku długu korporacyjnego w długofalowej perspektywie obserwujemy nadal dynamiczny wzrost. Obligacje korporacyjne nadal dynamicznie rosły osiągając w ostatnich latach imponująca średnioroczna dynamikę na poziomie 25 procent. Rynkowi długu dla firm może pomóc nowa ustawa, która reguluje aspekty prawne. Miedzy innymi znosi ograniczenie maksymalnego oprocentowania do czterokrotności stawki lombardowej NBP. Zezwala również na emisje obligacji zagranicznym firmom na polskim rynku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz