czwartek, 2 października 2014

Październikowe zmiany w tabeli opłat Inteligo

PKO Bank Polski informował już kilkukrotnie o zmianach, jakie weszły w życie od 1 października 2014 roku. Dotyczą tabeli opłat i prowizji dla posiadaczy kont prywatnych Inteligo, który należy do PKO BP.
Źródło - Inteligo
Zmiany objęły zarówno konta indywidualne jak i firmowe. Bank informuje iż zmiany stawek są podyktowane min. wprowadzeniem nowych, dodatkowych usług. Modyfikacje objęły warunki prowadzenia konta, kartę debetową oraz funkcje takie jak przelewy wewnętrzne i zewnętrzne do innych banków. Część zmian ma charakter porządkowy i za zadanie poprawić przejrzystość tabeli opłat i prowizji.


Jakie zmiany wprowadził Inteligo ?


Po szczegółowy wykaz zmian BKO BP odsyła do tabeli opłat i prowizji. Modyfikacje i nowości zostały oznaczone pochyloną i pogrubioną czcionką. Poniżej postaram się przytoczyć najważniejsze z nich:
  • Dla kont osobistych indywidualnych i wspólnych, okres miesięczny liczony jest od dnia następnego, po dniu, w którym została zawarta umowa. Kończy się zaś następnego dnia po dniu zawarcia umowy w kolejnym miesiącu. Wyjątkiem jest tylko pierwszy okres miesięczny, w którym bank obejmuje także dzień zawarcia umowy.
  • Średnie miesięczne saldo jest liczone teraz z wszystkich rachunków klienta.
  • Do kanałów samoobsługowych dołączono kanał mobilny IKO. Wyłączenie to obsługa za pomocą konsultanta w serwie telefonicznym banku.
  • Przelew na numer telefonu w innym banku poprzez kanał mobilny IKO – 1 zł.

Zmiany a wypowiedzenie umowy


Zgodnie z prawem bank informuje, iż część wprowadzonych zmian może być podstawą do wypowiedzenia umowy. Dla klientów, którzy nie zgodzą się na wprowadzone modyfikacje może złożyć sprzeciwu lub wypowiedzenia umowy. Będzie to oczywiście skutkować rozwiązaniem umów o prowadzenie konta lub kartę. Wypowiedzenie może mieć skutek natychmiastowy, i nie wiąże się z dodatkowymi opłatami.

Odrębną sytuacje mają klienci, którzy związali się z Inteligo umowami pożyczek lub kredytów. Dla nich wypowiedzenie umowy na piśmie jest możliwe w terminie 30 dni kalendarzowych, od daty otrzymania informacji o zmianach. Jeżeli zdecydują się na ten krok, umowa ulegnie rozwiązaniu zgodnie z zawartym w niej terminem. Nie obejmą ich w takim wypadku nowe zasady dla tabeli prowizji i opłat. Oczywiście w każdym z powyższych przypadków konieczne będzie rozliczenie finansowe z bankiem. Czyli wypłata zgromadzonych na rachunku środków albo całościowej spłaty zadłużenia wobec banku, np. pożyczki albo kredytu.
Brak sprzeciwu wobec wprowadzanych w Tabeli opłat zmian, oznacza ich automatyczną akceptację.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz